Innskytervalg - stem digtialt

Det skal i år velges 1 nytt medlem av og blant innskytere til bankens generalforsamling. 

Slik stemmer du digtialt:

  1. Last ned stemmeseddel
  2. Fyll ut stemmeseddel og lagre den på din maskin
  3. Send e-post til valg@orland-sparebank.no, med din stemmeseddel som vedlegg
  4. Fyll inn fullt navn og adresse i e-posten, slik at stemmeberettigelse kan sjekkes.  

Når du stemmer via e-post må vi ha navn og adresse for å sjekke at du er stemmeberettiget. Når dette er sjekket vil stemmeseddel bli lagt anonymt i sammen med de øvrige stemmesedlene.