Hva er Aktiva Bedrift?

I Aktiva Bedrift kan dere velge mellom investeringsprofiler med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte.

Aktiva Bedrift 10 Aktiva Bedrift 30
Aktiva Bedrift 50 Aktiva Bedrift 65
Aktiva Bedrift 80 Aktiva Bedrift 100

Tallet bak Aktiva Bedrift angir aksjeandelen i investeringsprofilen. Avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere med pluss/minus 10 % hvis forvalterne ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Hvem passer Aktiva bedrift for?

Aktiva Bedrift passer for bedrifter som ønsker investeringsprofiler der selve oppfølgingsansvaret tas av andre. Dere velger aksjeandel og Nordea jobber for at investeringsprofilene alltid skal være optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn.

Fondsforvaltere

Våre fond forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere, blant annet Nordea, Holberg, Alfred Berg, Black Rock, JPMorgan, Carnegie, PGIM, Wellington, Schroders og T. Rowe Price.

 

Hva er Nordea Liv Bærefraft Valutasikret?

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er en investeringsprofil som gjør det enkelt for bedriften å spare til pensjon med et bærekraftig fokus.

Når dine ansatte sparer i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer de i selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG - Environment, Social, Governance).

Fordeler ved å investere i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret:

  • Bedriften sparer til pensjon med ekstra fokus på bærekraft
  • Selskapene det investeres i er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG)
  • Investeringsprofilen følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS)
  • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond
  • Investeringsprofilen har både eksternt- og internt forvaltede fond blant annet fra Nordeas Stars-familie

 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Aktiva Bedrift fondene har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres.