Grønn bakgrunn

Styringsrenta ble satt opp igjen i august.

Norges Bank besluttet under møtet 16. august 2023 å heve styringsrenten med 0,25 prosent til 4 prosent. Dette betyr at bankene, kundene og bransjen påvirkes nok en gang av renteøkning. Hva er styringsrente? Hva betyr det for deg?

Nok en økning av styringsrenten

Ørland Sparebank er en LOKALBANK, sammen med 9 andre banker. Egil Matsen og Ragnar Torvik er begge NTNU-professorer og makroøkonomer i LOKALBANK.

- Styringsrenten er den renten bankene kan få på sine innskudd i Norges Bank. Denne er sterkt medvirkende til hvilke renter det blir i markedene mellom bankene, og derfor for hvor høye utlånsrentene til kundene er, forklarer Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK.

Norges Bank styrer renten ut fra et såkalt fleksibelt inflasjonsmål. Det betyr at de tar hensyn både til hvordan inflasjonen ligger i forhold til inflasjonsmålet på 2 prosent, og til hvordan situasjonen i økonomien med aktivitetsnivå og arbeidsledighet er.

- I det siste har inflasjonen ligget langt over inflasjonsmålet, og det gjør den fortsatt. Samtidig har arbeidsledigheten holdt seg på et lavt nivå. For å få ned inflasjonen så har Norges Bank satt opp renten mye. Men siden inflasjonen synes å komme tregt ned, og arbeidsmarkedet ikke viser store svakhetstegn, er det sannsynlig at renten vil øke videre, sier Egil Matsen, makroøkonom i LOKALBANK.

Renteøkning og prisvekst gir utfordringer

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,5% i juni. Da valgte Ørland Sparebank å bare sette opp boliglånsrenta med 0,4% i et forsøk på å hjelpe våre kunder, sier ass. bank.sjef Gudmund Brodersen. På Norges Bank sitt augustmøte satte de opp renta på nytt med 0,25% og det ble også økningen i Ørland Sparebank.

bilde av Gudmund Brodersen

Brodersen tror at mange kunder begynner å merke renteøkningene nå. - Da blir det viktig at man tar en vurdering av hva man velger å benytte sine penger på: er det noe vi strengt talt ikke har behov for? Renteøkningene kommer i kombinasjon med økte priser og for noen vil dette gi store utfordringer. Om du kommer i en slik situasjon ber vi om at du tar kontakt med din rådgiver i banken for en gjennomgang. I Ørland Sparebank kan du ha den samme rådgiveren over mange år, og ved utfordringer oppleves dette som trygt og som en stor fordel.

Kan man forvente at det blir flere renteøkninger?

- Ja, vi mener det er sannsynlig at renten vil bli økt nok en gang på neste rentemøte som er torsdag 21. september, men også at det kommer enda en renteøkning før årsskifte, sier Torvik og Matsen samstemt.

De forklarer at rentenivået begynner å bli såpass høyt at boligprisene utover høsten vil måtte bremse. 

- Nybygging av bolig har allerede gått mye ned. Rentene er også på et nivå som gjør at mange får mindre penger til å bruke, og etterspørselen i økonomien vil bli dempet av dette. I neste omgang gir dette lavere inflasjon, men også noe høyere arbeidsledighet, oppsummerer makroøkonomene.