Innskytervalg - stem digtialt

Stemmer avgitt i perioden 12.02.24 kl 09:00 - 16.02.24 kl 15:30 er gyldige, og vil bli tellende. Det skal i år velges 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer av og blant innskytere (kundene) til bankens generalforsamling.

Slik stemmer du digtialt:

  1. Last ned stemmeseddel her
  2. Fyll ut stemmeseddel og lagre den på din maskin
  3. Send e-post til valg@orland-sparebank.no, med din stemmeseddel som vedlegg
  4. Fyll inn fullt navn og adresse i e-posten, slik at stemmeberettigelse kan sjekkes.  

Når du stemmer via e-post må vi ha navn og adresse for å sjekke at du er stemmeberettiget. Når dette er sjekket vil stemmeseddel bli lagt anonymt i sammen med de øvrige stemmesedlene.