Ørland Sparebank

Oppdatering av kundeerklæringer

Vi og våre samarbeidspartnere kontakter våre kunder jevnlig for å sikre  at informasjon som er registrert på deg er oppdatert.

Kundeerklæringer

Kundeerklæring banken privat

Oppdater kundeerklæring for PRIVAT kundeforhold i Ørland Sparebank.

Kundeerklæring banken bedrift

Oppdater kundeerklæring for BEDRIFT kundeforhold i Ørland Sparebank

Kundeerklæring Eika Boligkreditt

Kundeerklæring for deg som har lån til oss via Eika Boligkreditt (velg "Gå til signering")

Kundeerklæring LBkredittkort

Kundeerklæring for deg som har LBkredittkort og forbrukslån fra Eika Kredittbank

Hvorfor må du signere kundeerklæringer?

Vi må vite hvem du er og hvordan du bruker banken, blant annet for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri.

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Derfor du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at vi har korrekt informasjon om deg. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, og om du er en politisk eksponert person (PEP).