Grønn bakgrunn

Økonomisk ubalanse mellom kvinner og menn

Økonomisk ubalanse mellom kvinner og menn

Til tross for at kvinner utgjør en stor del av befolkningen vår, faktisk over halvparten, ser vi dessverre at kvinner er tydelig underrepresentert når det gjelder investeringer på børsmarkedet. Denne ubalansen gjenspeiler seg også i den generelle ulikheten mellom kjønn når det gjelder generell økonomi og lønn. Ubalansen i inntekt legger på mange måter et usynlig hinder for mange kvinner som ønsker å investere penger.

Lønnsgapet

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det et tydelig lønnsgap mellom kvinner og menn i 2023. Den gjennomsnittlige kvinnen i Norge tjente da omtrent 87,5% av det den gjennomsnittlige mannen tjente. Dette gapet kan indikere at kvinner har mindre disponibel inntekt til å investere på samme nivå som menn. Resonnementet kan vi se at stemmer da kvinner i 2023 kun eide 21% av aksjeverdiene på Oslo Børs, ifølge E24.

Menn investerer betydelig mer enn kvinner

Undersøkelser viser også at menn investerer i gjennomsnittet for 63% mer enn kvinner, og at det er betydelig langt færre kvinner som satser og tar risiko sammenlignet med menn. Dette viser en undersøkelse gjort for Nordea i 2023. Ulikheten mellom menn og kvinner når det gjelder økonomi, inntekt og investeringer handler ikke bare om at det er en tydelig skjevhet mellom kjønnene, men det er også snakk om tap av potensial. Flere studier har vist at kvinner ofte er like dyktige investorer som menn, og at de kan oppnå like gode resultater med en langsiktig og disiplinert tilnærming.

Som bank er det viktig for oss å ta stilling til denne ubalansen for å kunne bidra til å jevne ut det økonomiske gapet. Målet vårt å skape en mer rettferdig og inkluderende investeringsarena for alle, uavhengig av kjønn!

Hvorfor tar menn mer risiko?

Flere studier viser at menn ofte tar større risiko når det gjelder investeringer og sparing sammenlignet med kvinner. Det kan være flere årsaker til det, men noen av dem som vi kan bli bevisste og aktivt velge å gjøre noe med er disse:

  • Menn har generelt en høyere toleranse for tap, noe som gjør dem mer tilbøyelige til å investere pengene sine. Kvinner derimot, er ofte mindre risikovillige og foretrekker tryggere alternativer med lavere potensiell avkastning. 
  • Studier har vist at menn ofte har en overdreven tro på sine egne evner, noe som kan gjøre at de tar mer risikable investeringsbeslutninger enn kvinner. Det viser seg at kvinner ofte er mer forsiktige og søker mer informasjon før de tar en beslutning.
  • Kvinner kan bli møtt med negative holdninger og forventninger når de tar risikable investeringsbeslutninger. Mens menn derimot, blir ofte sett på som mer handlekraftige og dristige når de tar lignende beslutninger.

Vi i Ørland Sparebank ønsker å kunne balansere denne skjevheten, derfor kan det, for en eneste gangs skyld, være lurt å tenke som en mann, eller å spare som en om du vil. Altså å for eksempel ta steget fra banksparing til fond.

Start tidlig - invester smått om du vil, men fast

Veldig mange kan tenke at fond ikke er for dem, for det er rett og slett ikke noe poeng med så små summer, men alle monner drar, som ordtaket sier. Du trenger ikke vente til du har store summer. Bare et par hundrelapper i måneden kan være en god start, så supplerer du etter ønske og behov.

Manglende kunnskap og lite vilje til risiko er de to vanligste utfordringene som kommer opp når. Men her kan det være godt å vite at du ikke trenger å kunne så mye om det, og at du tar akkurat så mye risiko som du selv vil. Det er her vi som bank kommer inn og kan hjelpe deg.

Snakk med oss, og vi skreddersyr en plan sammen

Kontakt banken din og legg en god plan. Vi kan sette oss ned sammen med deg, og ha en diskusjon om hvor stor risiko du ønsker å ha. For det finnes en stor variasjon av forskjellige fondsløsninger.

Tenk langsiktig og ha is i magen. Dette er ikke “Exit” eller “Wall Street”. Her gjelder det å holde seg til planen. Det vil svinge noe, og de færreste vet når topp eller bunn er nådd, men tid reduserer risiko, så om du har en lang sparehorisont, vil sparerisikoen reduseres over tid. For akkurat her gjelder det å IKKE tenke som en mann, for statistikk viser at de ofte trekker seg ut av fond i nedetid, til tross for motsatte råd fra alle spareeksperter.

Les mer om fondssparing her:

Fondssparing