Fagdag landbruk 15.03.22

Landbrukskontoret i Ørland kommune og Ørland Sparebank har gleden av å invitere landbruksnæringen i kommunen til en egen fagdag.

Løvetann på Ørland

Landbrukskontoret i Ørland kommune og Ørland Sparebank inviterer til fagdag. 

Fagdagen har blant annet innlegg om:

  • «Marked, prisutvikling, fremtidsutsikter» v/Tommy Nordbø, Fiskå Mølle
  • «Økonomisk styring i landbruket» v/Jonny Melting, Berg Økonomi
  • «Mental helse for bønder» v/Hanne Drøyvoldmo, Fosen Helse IKS
  • «Rådgivning til landbruket» v/Elin Thorbjørnsen og Elisabet Selås, Norsk Landbruks Rådgivning
  • «Lån eller leasing av investeringer i landbruket?» v/Tor Taksgaard, Brage Finans
  • «Ørland Sparebank er nå i Lokalbankalliansen» v/Brage Ivar Evjen, Ørland Sparebank

Påmeldingsskjema fagdag landbruk 15.03.22, arrangerte av Landbrukskontoret Ørland kommune og Ørland Sparebank