Grønn bakgrunn

Hvorfor skal din bedrift bry seg om bærekraft

Hvorfor skal din bedrift bry seg om bærekraft?

Ett av ordene du helt sikkert har hørt mest de siste årene, er “bærekraft”
Så hva er egentlig bærekraft, og hvorfor er det viktig for deg og din bedrift?


La oss starte med det første først. Hva er egentlig bærekraft? Begrepet bærekraft ble lansert i Brundtlandkommisjonens rapport “Vår felles framtid” i 1987, som presenterte en tredelt forståelse av bærekraft, inndelt i en økonomisk, en sosial og en miljømessig dimensjon.

– Bærekraft er kort forklart det å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov, forteller Christian Rønsholm, som er rådgiver for bedriftskunder i Ørland Sparebank
– Menneskene i dag må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for de som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere, utdyper Christian.

Artikkelen fortsetter under bildet

Christian Rønsholm -rådgiver bedriftskunder Ørland Sparebank

Christian Rønsholm er rådgiver for bedriftskunder i Ørland Sparebank

 

Hva har dette å si for bedrifter?

Slik samfunnet endrer seg, har det i økende grad blitt viktig at bedrifter har fokus på bærekraft. Forbrukere etterspør i større grad bærekraftige produkter og tjenester, og er opptatt av at produkter produseres med høy etisk standard.

– I tillegg til forventninger og etterspørsel fra kunder kommer det økte krav på bærekraftsområdet fra myndighetene. Mengden krav vil trolig øke og hvis vi skal nå klimamålene så må alle bidra, inkludert bedrifter, sier Christian

Bedriftens omdømme vil også kunne styrkes gjennom å være i forkant med bærekraftsarbeidet.

– Ved å ha en god bærekraftstrategi kan en bedrift beholde og tiltrekke seg både gode kunder og ansatte. Det gjør bedriften bedre rustet i møte med fremtiden.

La oss si at din bedrift har et ønske, eller uttalt mål om å bli mer bærekraftig, da bør du følge stegene under.

Sett deg inn i FNs bærekraftsmål

Dette er en arbeidsplan som inneholder 17 mål og 169 underliggende delmål. Bedriften bør sette seg inn i de ulike målene og velge ut hvilke mål som er de mest relevante for bedriften og som skal ha fokus i bærekraftsarbeidet.

Sett opp mål og tiltak

Basert på de utvalgte bærekraftsmålene bør bedriften sette opp hvilke mål de ønsker å oppnå, og hvilke tiltak som bør innføres. Mange bedrifter gjør allerede mye bra arbeid innen bærekraft, så det handler om å konkretisere og arbeide systematisk. Det er derfor viktig at de utvalgte målene blir forankret i bedriftens ledelse og styre.

Involvering av de ansatte

En annen nøkkelprosess vil være å involvere de ansatte og gi de tilstrekkelig opplæring og informasjon om bærekraft generelt og bedriftens arbeid og mål på området. Det vil bidra til at bærekraft blir en del av bedriftens kultur og hverdag, og muliggjør dialog med kunder og andre interessenter om temaet.

Mer enn miljø

Det finnes en misoppfattelse av at bærekraft kun handler om klima og miljø, men bærekraft er mye mer enn bare det. FNs bærekraftsmål omfatter alt fra likestilling mellom kjønnene, god utdanning, til fokus på lokalsamfunnet.

– Bærekraft handler like mye om mangfold, etikk, antikorrupsjon, HMS og menneskerettigheter, forklarer Christian. Vi som bank skal jobbe aktivt med å bli mer bærekraftige og synliggjøre viktigheten av å tenke bærekraftig, avslutter han.

Kontakt meg om bærekraft og bedrift  

Hvordan kan banken hjelpe din bedrift?

Ørland Sparebank kan hjelpe bedrifter i markedsområdet med valg som bidrar til at samfunnet blir mer bærekraftig. Bankens rådgivere vil hjelpe deg som kunde i omstillingen og kan være en viktig sparringspartner for din bedrift. Banken vil også i løpet av 2023 etablere og tilby enda flere grønne produkter.

Kontakt oss i banken om du har noen spørsmål, eller ønsker å sparre med oss på hvordan du kan gjøre din bedrift mer bærekraftig.

Bærekraft og samfunnsansvar i Ørland Sparebank