Ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov

Digital kommunikasjon som standardvalg og høyere krav til informasjon

1. januar 2023 trådte ny finansavtalelov i kraft, hva betyr dette for deg?

Som en del av loven, vil vi nå bruke digital kommunikasjon som standardvalg for kommunikasjon med deg. Dette innebærer økt bruk av nett- og mobilbank, samt e-post og SMS-varslinger.

Ønsker du heller å motta brev i posten?

Du har selvsagt mulighet til å reservere deg mot dette dersom du heller vil ha brev i posten. Dersom du tidligere har valgt å motta brev i posten trenger du ikke å reservere deg på nytt. Du vil fortsatt motta brev i posten etter ny lov.

Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Kontakt meg på e-post

Høyere krav til informasjon. 

En viktig del av denne loven er at det stilles høyere krav til bankene når de skal informere kundene om innholdet i en avtale. Dette gjøres for å sikre at du har nok informasjon til å forstå og føle deg trygg på det du skriver under på. Du kan derfor oppleve å få flere spørsmål eller mer informasjon fra oss før avtalen inngås.

Dine avtaler med banken vil fortsette som før. 

Vær oppmerksom på at dine eksisterende avtaler med banken (lån, sparing, forsikring mm.) vil fortsette å løpe som før, og at det ikke vil bli noen endringer i forhold til dette.

Hold deg oppdatert.


Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på vår nettside og i nett- og mobilbanken din for å motta viktig informasjon om dine avtaler og transaksjoner.

Vær obs! 

Vær også oppmerksom på at vi aldri vil be deg om å oppgi passord eller kode fra kodebrikke via telefon, SMS eller annen elektronisk kommunikasjon.

Les mer om ny finansavtalelov Ny finansavtalelov 01.01.23