Grønn bakgrunn

Vi hjelper deg med bedriftsvekst

Ørland Sparebank hjelper deg med bedriftsvekst

Vekst spiller en vesentlig rolle i en bedrifts suksess. Hvis du er en bedriftseier som søker etter muligheter for vekst, kan vi i Ørland Sparebank være en nyttig samtale- og samarbeidspartner i prosessen. Videre har vi et spesielt aspekt ved vår bank som skiller oss fra de største bankene.

Hvorfor ønsker du vekst?

Et av de første spørsmålene du bør stille deg, er hvorfor du ønsker vekst. Vi i Ørland Sparebank ser mange bedrifter som presterer godt og oppnår gode resultater, og derfor ønsker å øke inntjeningen. Som bank ønsker vi å være en god samtalepartner og stille de relevante spørsmålene.

– Det er viktig at vi i startfasen er en god samtalepartner for bedriften. Med tanke på vår erfaring har vi god økonomisk kompetanse og sitter på lokalkunnskap vi kan benytte når vi skal gi råd om videre utvikling hos en kunde, sier Christian Rønsholm, kunderådgiver bedriftsmarked i Ørland Sparebank.

Artikkelen fortsetter under bildet

Christian Rønsholm -rådgiver bedriftskunder Ørland Sparebank

Christian Rønsholm er rådgiver for bedriftskunder i Ørland Sparebank

Det er banken i samarbeid med kunden som ofte utarbeider det første budsjettet. Vi analyserer hva som kreves for at selskapet skal være økonomisk levedyktig, og kunne betjene lånet sitt. Vi gjennomfører også en markedsanalyse og sammenligner selskapet med konkurrentene ved hjelp av ulike analyser. I tillegg ser vi på hvilken kompetanse konkurrentene har, om det er behov for investeringer i spesifikke områder, og hva som skiller dem ut fra andre aktører.

I denne oppstartsfasen opprettholder vi en nær dialog med kunden for å ta de første stegene sammen. Vi ønsker å forstå deres behov og mål, og samarbeide om å oppnå dem.

– Når det gjelder investeringer for å utvide kapasiteten, så jobber vi i Ørland Sparebank med en rekke produksjonsbedrifter og entreprenører. Og eksempelvis kan disse bedriftene ønske å skalere virksomheten sin. Kanskje de da har behov for å bygge et nytt bygg og implementere en mer automatisert produksjonslinje, eller investering i nye maskiner. Da setter vi oss ned med kunden og vurderer hva disse investeringene faktisk innebærer, både når det gjelder inntjening og kostnader. Vi diskuterer også hva de kan forvente av endringer, for eksempel om marginene kan bli påvirket negativt, og hvordan konkurransesituasjonen kan bli berørt.

Vekst koster

Å investere i vekst for bedriften vil svært ofte bety at det koster penger. For eksempel kan det hende at bedriften må ansette og trene nye medarbeidere for å takle økt etterspørsel. Dette betyr at dere må bruke penger på å finne og ansette nye folk, betale lønn og gi opplæring for å sikre at de nyansatte kan gjøre jobben sin. I tillegg kan det være nødvendig å oppgradere eller erstatte utstyr og teknologi for å støtte økt produksjon eller forbedre arbeidsprosessene.


– Ofte opplever vi at vekstbudsjettet som legges til grunn, ikke resulterer i umiddelbar lønnsomhet i de første årene når man forsøker å øke omsetningen. Dette kan skape utfordringer for bedrifter i form av voksesmerter som de må ta høyde for. Imidlertid, med økt kapasitet over tid, kan man oppnå en mer kostnadseffektiv produksjon dersom kapasiteten utnyttes, sier Rønsholm.

I tillegg til dette, er det viktig å se på soliditeten til selskapet: vil de tåle en periode med underskudd? Har de en tæringskapital som ikke gjør at man får endring i driftsgrunnlaget selv om man går med underskudd? Dette er noe selskapet må ta høyde for, hvor hvert scenario må vurderes ved hjelp av simuleringer.

 

Send oss en e-post 

 

Vi kan tilby det du trenger

Det er ofte ønskelig for bedrifter å ha alle banktjenestene sine samlet på ett sted. Rønsholm understreker at Ørland Sparebank har de samme produktene og mulighetene som de større bankene:

– Vi har de samme produktene som de større bankene. Vi kan selvsagt tilby lån eller kreditt, og i tillegg har vi en samarbeidspartner, Brage Finans, som gjør det mulig for oss å tilby konkurransedyktig leasing. Gjennom vår partner, Frende Forsikring, kan vi også tilby gode forsikringsprodukter, både skade- og personforsikring. Gjennom samarbeidet med Nordea Liv kan vi tilby pensjonsløsninger for alle typer selskap. Med andre ord, vi har alle produktene en bedrift har behov for. I tillegg er vi konkurransedyktig på pris.

–  Selv om vi bruker mange underleverandører, er det bedriftsrådgiveren som har all dialog med kunden, slik at vedkommende kun må forholde seg til en person. Hos oss er ofte bedriftskundene også privatkunder, og da får de samme rådgiver. Vi bruker å si at det er et personmarked som oppstår på grunn av bedriftsengasjementet, forteller Rønsholm med et smil.

Bedriftene får egen personlig rådgiver

Et ess vi i Ørland Sparebank har i ermet, som ikke de større bankene kan matche er at vi kan gi alle våre bedriftskunder en egen personlig kontakt i banken.

– Alle våre kunder har en dedikert kundeansvarlig som er tilgjengelig for dem. Disse rådgiverne imøtekommer alle behov og har totalansvar for deg som kunde. De svarer på
telefonen, enten det er lørdag eller søndag. Her får kunden et direktenummer til sin faktiske rådgiver. Ikke til et sentralbord eller en chatbot.

– I forholdet vårt med kunden, prøver vi også å være proaktive, og se på hvilke behov som kan dukke opp i nær fremtid. Her er det viktig å være tidlig på ballen, sier Rønsholm

 

Kontakt meg om bedriftsvekst

 

Ta kontakt tidligere enn du tror

 Å ta kontakt med banken på et tidlig stadium kan være nøkkelen til hvordan vekstprosessen for din bedrift utfolder seg. Selv om tanken om vekst bare er en vag idé eller noe du ønsker å teste ut, kan det være lurt å kontakte banken. Vi har rådgivere som jobber med dette daglig og kan gi deg råd om hva ditt neste steg bør være.


Som en siste kommentar sier Rønsholm at det er gjennomføringsevnen til den som står for veksten som er avgjørende.
– Vi som jobber med dette daglig, ser at vekstprosesser ofte tar lengre tid enn forventet. Selv om prognosene sier at det bare skal ta ett år, kan det ta tre til fem år å oppnå den ønskede veksten.

Det handler ofte om å bygge stein for stein i slike prosesser i slike prosesser, avslutter Rønsholm.