Grønn bakgrunn

Hva er mellomfinansiering?

Hva er egentlig mellomfinansiering og hvordan fungerer det?


Et begrep som mellomfinansiering kan dukke opp i en kjøps- og salgsprosess, men hva er det egentlig?

Når du er i prosessen med å selge, og da svært ofte, kjøpe ny bolig, er det kanskje slik at man har en forventning om at dette er to prosesser som følger hverandre. Altså at vi kjøper ny bolig i dag, og selger den gamle i morgen. Da er det bare å bestille flyttekasser og sette i gang. Men dessverre er det ikke alltid slik, spesielt som eiendomsmarkedet ser ut akkurat nå, med en viss spenning i markedet. Og selv om det på landsbasis selges like mange boliger i 2023 som i 2022, er det mye som tyder på at vi en stund fremover vil se en nedgang i antall boliger som kjøpes og selges. På bakgrunn av dette er det store sjanser for at du dessverre ikke får solgt boligen din så raskt som du hadde håpet på.

Det følger alltid en risiko forbundet med å kjøpe bolig før den gamle er solgt, uansett hvor og når du skal selge. Det er store svingninger i boligmarkedet når det gjelder pris og etterspørsel. Det er ofte lite som skal til for at boligkjøperne setter seg på gjerdet og avventer, i stedet for å bli interessenter og aktive kjøpere.

To boliglån å betjene?

Du kan for eksempel komme i en situasjon hvor du har funnet drømmehjemmet ditt. Akkurat den boligen du ville ha. Du gamblet, la inn et godt bud. Gratulerer, nå er boligen din. Men det å få solgt den gamle boligen går litt saktere.

Her står du plutselig i en situasjon med to boliglån å betjene. Alle som har hatt et boliglån, vet at det kan være en relativt heftig økonomisk utgift. Det er her mellomfinansiering kommer inn i bildet:

Mellomfinansiering er en midlertidig lånepakke som gir deg midler til å kjøpe en ny bolig, før du har solgt den gamle.

Et mellomfinansieringslån ved kjøp og salg av bolig fungerer i prinsippet som et kortvarig nedbetalingslån. Du har valget mellom å betale både renter og avdrag i løpet av perioden, eller kun å dekke rentene. Dette alternativet kan være relevant, dersom du kjøper en ny bolig før du har mottatt oppgjøret for den forrige boligen din, eller hvis du har kjøpt ny bolig før du har fått solgt.

Mellomfinansiering er altså en kortvarig låneordning som gir deg muligheten til å kjøpe og ta over en ny bolig, før du har solgt den gamle. En slik løsning vil gi deg en ryddig oversikt over økonomien og god kontroll over både korte og langsiktige lån. Når salget av den gamle boligen er fullført, blir mellomfinansieringslånet tilbakebetalt ved hjelp av egenkapitalen som var bundet opp i den gamle boligen.

Skal du kjøpe bolig?

Kontakt oss, så finner vi den løsningen på finansiering som passer best for deg.

Kontakt meg om boliglån