Grønn bakgrunn

Nytt meglerhus: Nylander & Partners

Lokalmegleren & Partners fusjoneres inn i Meglerhuset Nylander

Ørland Sparebank er 1 av 4 eiere av Lokalmegleren & Partners, som nå fusjoneres inn i Meglerhuset Nylander og blir eiendomsforetaket Nylander & Partners. 

Det nye meglerhuset, Nylander & Partners, samler to aktører som begge har sterk lokal forankring og tett dialog med kundene.
I tillegg til Ørland Sparebank er Lokalmegleren & Partners fra før eid av Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank og Stadsbygd Sparebank, der alle er en del av LOKALBANK-alliansen. De fire bankene vil eie 60 % av det nye eiendomsforetaket, og Nylander & Partners får dermed et tett samarbeid mellom bank og megler i store deler av Trøndelag.

– Bankene ønsker å være en langsiktig partner og tilbyder av meglertjenester. Derfor vil vi eie over 50 % av foretaket. Dette tror vi vil være positivt både for kundene våre, de ansatte og våre banker, sier banksjef Joar Dyrendahl.

Banksjef Joar Dyrendahl Ørland Sparebank

Joar Dyrendahl, banksjef i Ørland Sparebank

Det nye meglerhuset skal sikre bedre tjenester og vilkår for kunder og ansatte.

Nylander-navnet har siden 1936 vært forbundet med eiendomsmegling for de fleste trøndere, og vil videreføres gjennom selskapsnavnet Nylander & Partners. Fusjonen innebærer en sammenslåing av solide kompetansemiljø innen eiendomsmegling, med leveranse av meglertjenester innenfor bruktboligomsetning, fritidsbolig, salg av nye prosjekter og næringseiendom. Fusjonen trer i kraft fra årsskiftet.

Selskapet vil få muskler til videre vekst, og skal sikre trygge og attraktive arbeidsplasser. Det nye selskapet vil bli en del av den landsdekkende meglerkjeden & Partners, som etter fusjonen vil ha 45 eiendomsmeglerkontor over hele Norge.

– Meglerhuset Nylander startet som familiebedrift, og har alltid levert meglertjenester av høy kvalitet. Det er verdier vi tar med oss videre. Samtidig har bransjen blitt stadig mer utviklet i retning av bank- og kjedesamarbeid. Gjennom denne fusjonen får vi en unik mulighet til å utvikle vår forretning til det felles beste, sier Per Ø. Nylander, som vil eie 34 % av foretaket.

– Med de fire bankene på eiersiden, gir vi våre medarbeidere tilgang til flere kunder og et større markedsområde. Kundene på sin side vil møte et enda mer kompetent fagmiljø innenfor eiendom og finans. Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier Lars Kristian Hagen, adm.dir. i Meglerhuset Nylander.

– Vi er veldig fornøyde med å styrke tilstedeværelsen i Trøndelag, sier adm.dir. i Partners Eiendomsmegling, Marianne Garang. Trøndelag har et meget spennende eiendomsmarked som stadig er i utvikling. Derfor ønsker vi denne fusjonen velkommen, for å styrke oss i området med erfarne og dyktige meglere på laget, avslutter Garang.